Disse politikerne fikk de 40 vervene: Én ville ikke ha noen av kandidatene som ordfører