Problematisk med få unge politikere: – Hvis en ikke tar mulighetene, får en aldri noe heller

foto