Tilbakeflytterne bosetter seg litt mer sentralt enn der de kommer fra: – Stor interesse for alle de ulike sentrumsområdene