Ørland Sangforening er for tida på tur i Riga. Og der har de gjort stor lykke med sin sang.