Flere meldinger om festbråk: – Ikke alle forstår at de har en nabo