Fryktløse tester de ut sjølråderetten og ypper seg mot Fylkesmannen i en klassisk delings- og byggesak på kyststripa.

Selgerne av ei tomt for fritidsbolig har tidligere fått avslag på søknaden om dispensasjon fra forbudet i 100-metersbeltet. Avslaget ble gitt som delegert vedtak i administrasjonen i kommunen. Den potensielle tomtekjøperen klaget på vedtaket. Det nyvalgte planutvalget som er identisk med formannskapet, tok nylig klagen til følge med seks mot en.

Men det betyr ikke at endelig sluttstrek er satt. Både Fylkesmannen og fylkeskommunen har varslet at et positivt vedtak for søkeren kan bli påklaget. I så fall kan saken bli endelig avgjort av en settefylkesmann.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!