Av:
  • Ola Bjerkevoll

Hunder stakk av fra eieren