Med Rissaraset fortsatt friskt i minne, frykter de for kvikkleireras. Like frisk i minnet hos mange er raset i Namsos tidligere i år, hvor problemet også var kvikkleire i grunnen.

Det har vært satt betydelig fokus på rasfarene i Norge de seinere årene. Det er også lagt ned et større arbeid for å få inn skredfarlige områder inn på kart hos de etater som skal godkjenne nye utbygginger. Ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI) er det åpenbart beste tiltaket at planleggere sørger for å unngå de mest skredutsatte områdene. NGI framhever at en annen mulighet er å bygge sikringer som kan beskytte etablert bebyggelse mot skredhendelser.

De som har opplevd større ras på nært hold, vil alltid bære dette med seg. Følelsen ekteparet Berg i Rissa sitter med i forhold til Sund/Bradden-prosjektet er fullt forstålig. Vi håper at de som har ansvaret for denne utbyggingen, og andre, tar rasfaren alvorlig. Feilvurderinger her kan bli skjebnesvangre - naturen har for vane å overraske oss når vi minst venter det.