Første halvår i år omkom 49 personer i vegtrafikkulykker i Norge. Det er 26 færre enn i samme periode i fjor, og 44 færre enn gjennomsnittet for tilsvarende tidsrom i tiårsperioden 2005-2014, melder Statistisk sentralbyrå.

I juni i år mistet ni personer livet i trafikken. I juni i fjor omkom dobbelt så mange i trafikkulykker på norske veger.

Det var ingen trafikkdrepte på sørtrønderske veger i juni år, mens nordfylket hadde én ulykke med dødelig utgang. I juni i fjor mistet en person livet i trafikken i Sør-Trøndelag og tre i Nord-Trøndelag.

Av de ni som mistet livet i junitrafikken i år var to bilførere, én fotgjenger, én syklist, to førere/passasjerer på lett motorsykkel og tre førere/passasjerer på tung motorsykkel.