Totalforbud mot bruk av åpen ild

Illustrasjonsbilde: Arnulv Bergstrøm.