Internasjonal aktør kan ta over vindkraftprosjekt

En internasjonal aktør er interessert i å overta Statkrafts vindprosjekter i Trøndelag.