Sist uke sa Leksviks varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) at han ikke visste om noen i Leksvik kommunestyre som vil gå for én Fosen-kommune nå. Men Myrabakk i Fremskrittspartiet sier han sannsynligvis vil stemme ja. Og han tror ikke han er alene om det.

- Jeg tror det blir jevnt i Leksvik kommunestyre, sier Myrabakk.

Leksvik kommunestyre vil etter alt å dømme behandle saken den 11. mai. Det er imidlertid mulig at det er fellesnemda for Indre Fosen, som består av kommunestyrerepresentantene i både Leksvik og Rissa, som skal behandle saken om hvorvidt hele Fosen skal bli én kommune.

Én eller fire

Det er nå to sannsynlige utveier av kommunereformen på Fosen: Vi blir fire kommuner med Bjugn-Ørland, Leksvik-Rissa, Roan-Åfjord og Osen. Eller så blir hele halvøya slått sammen til én felles storkommune. Regjeringen har så langt sagt at hele Fosen blir én kommune kun dersom kommunene selv finner sammen før stortingsbehandlingen 8. juni. Men vil regjeringen med støtteparti vedta å slå sammen hele Fosen selv om kommunestyrene på Fosen stemmer nei? I kommuneproposisjonen er det Venstre som sikrer regjeringen flertall for å tvangssammenslå Ørland og Bjugn.

Venstres André Skjelstad bekreftet fredag langt på vei at Venstre ikke vil være med på å tvangssammenslå hele Fosen, men Fosna-Folket har ikke lyktes i å få noe tydelig svar fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Les mer: Vil ha én Fosen-kommune fra 2022.

Utfordringer

Tvang eller ikke tvang, Fosen-kommunene skal i løpet av mai behandle saken om én Fosen-kommune. Rådmennene på Fosen er i gang med arbeidet som trolig vil resultere i et saksframlegg politikerne skal ta stilling til. Myrabakk i Leksvik Frp håper rådmennene gjør en grundig jobb.

- Jeg vil utfordre alle lokalpolitikerne på Fosen til å gå til sine respektive rådmenn med de utfordringene de ser rundt én Fosen-kommune. Da kan rådmennene forsøke å svare på utfordringene gjennom sitt arbeid. Aktuelle problemstillinger kan være om den nye kommunen skal ha eiendomsskatt, hvem som skal være prosjektleder for nykommunen, hvordan kommunen skal organiseres og så videre.

- Kommer du til å stemme ja til én Fosen-kommune?

- Ja, hvis spørsmålene jeg har stilt min rådmann er besvart godt, kommer jeg til å stemme ja, svarer Myrabakk.

Han lanserer også Rissa-rådmann og konstituert Leksvik-rådmann Vigdis Bolås som en mulig prosjektleder for én felles Fosen-kommune. Myrabakk viser til erfaringen Bolås har gjennom sammenslåingen av Indre Fosen.

Les mer: - Som å være på et vekkelsesmøte.

Minner om fortiden

Til tross for at han er positiv til én Fosen-kommune, liker ikke Myrabakk presset Fosen utsettes for på tampen av kommunereformen.

- Jeg synes det er et usmakelig press fra oven, sier han.

Leksvik og Rissa kommunestyrer vedtok å slå seg sammen i desember 2015. Fra nyttår trer den nye kommunen i kraft. Myrabakk påpeker at ting fort kunne vært annerledes.

- Det ble stemmelikhet i Leksvik. Hadde det vært én nei-stemme mer, hadde det ikke blitt sammenslåing. Og da hadde Leksvik også vært i en situasjon der vi ville blitt tvangssammenslått nå, sier han.

- Ikke bortkastet

Myrabakk skryter av prosessen mellom Leksvik og Rissa. Men til tross for at kommunene har brukt over to år på sammenslåingen, mener ikke Frp-politikeren at det er bortkastet dersom hele Fosen nå blir én kommune.

- Dersom hele Fosen blir én kommune, vil den nye kommunen ha tre senter. Ett av dem blir i Rissa. Da er vi i Indre Fosen allerede ferdige med å organisere den indre delen av regionkommunen. Mye av det vi har gjort, måtte vi ha gjort uansett, påpeker han.

Samferdselsmidler

Myrabakk mener Fosen som én kommune ville blitt en kommune med langt mer påvirkningskraft.

- Før vi skal behandle saken i mai, vil vi ikke få svar på om vi får bru over Stjørnfjorden, felles arbeidsgiveravgiftsone og så videre. Men da synes jeg vi politikerne heller må stille oss et retorisk spørsmål: Hvor stor er sjansen for at vi får disse samferdselsmidlene om vi blir én felles kommune, og hvor stor er sjansen om vi blir fire kommuner? Dersom vi slår oss sammen nå, er vi ferdig med kommunestruktur på Fosen for evig og alltid, påpeker Leksvik-politikeren.