De høye blyverdiene som er påvist i Roan kommune stammer fra en bolig på Sumstad. En enkeltprøve viste at blyverdien var 24 ganger høyere enn vannforskriftens grenseverdi. Opp mot 20 husstander i tillegg til fritidsboliger får drikkevannet sitt fra Sumstad vannverk.Les også: – Blyverdiene er usannsynlig høye– Det ble tatt prøver ved boligen to uker på rad. Den første uka var resultatet negativt, så ble det tatt en ny prøve uka etter og da gjorde blyverdien et kjempehopp, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen.

Møte med kommunenPå torsdag vil resultater fra flere prøver foreligge. Det har blitt tatt vannprøver ved Sumstad vannverk og flere boliger i området.– Da får man nok en del svar, men man fortsetter prøvetakingen hver uke ei tid framover. Vi skal ha et møte med kommunen til uka hvor vi ser på resultatene så langt og avgjør hva som skjer videre, sier Røkke.Stiller seg mange spørsmålAkkurat hva som har forårsaket den høye blyverdien er usikkert. Roan-rådmann Roy Bjarne Hemmingsen har spekulert i at blyet kan stamme fra en skytebane. Det er en teori Mattilsynet finner interessant og som blir undersøkt.– Vi vil også se på hvordan ledningsnettet er under jorda. Det vil bli undersøkt hva som er brukt av rør, og hvordan rørene er skjøtet. Det var også gamle kobberrør med legeringer fra gammelt av som inneholdt bly. Det er mange spørsmål vi stiller oss, som vi håper å få svar på, sier Røkke.Vanntank er satt ut

Roan kommune har satt ut en vanntank til beboerne slik at de får rent drikkevann. Det frafrådes på det sterkeste å drikke vannet til annet er sagt.– Det er kjempebra at kommunen gir den servicen og har en ordentlig beredskap, mener seksjonssjefen i Mattilsynet.Nervesystemet kan bli påvirketDen danske kommuneoverlegen i Roan kommune, Niels Stagegaard, forteller at han avventer situasjonen til flere prøver foreligger. På generelt grunnlag forteller han at det særlig er barn og fostre som er utsatt for blyforgiftning.– Vanninntak med blyinnhold over tid kan være farlig. Blant annet nervesystemet og nyrene kan bli påvirket, sier kommuneoverlege Niels Stagegaard.Dette sier Folkehelseinstituttet om helseeffektene: «Bly er et giftig tungmetall og akkumuleres i kroppen. Barn og fostre er spesielt sensitive for blyeksponering. Bly virker på en lang rekke organer, bl.a. nervesystemet, og vil da spesielt kunne påvirke IQ hos barn, nyrene og bloddannelse. Selv forholdsvis lave nivåer av blypåvirkning vil kunne forårsake økning i blodtrykket hos menn.»– Ta kontaktNiels Stagegaard opplyser om at det ikke bor gravide i det aktuelle området, men at det bor noen barn der.– Hvis man kjenner på noe man er usikker på hva er, bør man ta kontakt med legetjenesten, sier overlegen.Venter på flere prøverStagegaard ber befolkningen forholde seg i ro. Han mener det foreløpig ikke er noen grunn til å skape unødig dramatikk til tross for de høye blyverdiene.– Foreløpig vet man veldig lite, og det er for tidlig å gå ut med helsetiltak. Derfor ser vi det an til vi får flere prøver på torsdag, så tar vi det derfra, sier kommuneoverlege Niels Stagegaard.