- Boligmassen er beklageligvis ikke i den stand vi ønsker, sier Longva til fosna-folket.no. Samtidig understreker han at dette ikke er et glemt kapittel i planleggingen og byggingen av den nye kampflybasen.

Renovering

Det pågår nå en total renovering av offiserskasernene inne på Ørland hovedflystasjon. Her er lokale byggfirma i full sving. Innvendig er byggene strippet helt ned, og utvendig skal de etterisoleres slik at de tilfredsstiller kravene til nye boliger. Dette arbeidet skal være ferdig i mai neste år. Samtidig er Longva tydelig på at det også skal satses på boligfronten i årene som kommer. I planen er blant annet 60 nye boenheter, trolig sentralt plassert på Brekstad.

- Vi må prioritere ut fra tilgjengelige midler de nærmeste årene, sier Longva. Han forklarer at så langt har ressursene til eiendom, bygg og anlegg (EBA) i stor grad måttet rettes mot høyst nødvendige oppgraderinger av blant annet kontorer og fasiliteter for de nye aktivitetene som stasjonen har tatt imot og skal ta imot.

- Rekrutterer godt

I forhold til målsettingen om å anskaffe boenheter i sentrum av Brekstad, så sier Longva at man har en dialog med private utviklere.

- Er boligsituasjonen et problem for rekrutteringen til Ørland hovedflystasjon?

- Vi rekrutterer godt, men om boligsituasjonen hadde vært bedre, så hadde kanskje flere valgt å flytte hit, sier stasjonssjef Longva.

Les mer: Rystet over elendig standard på forsvarsboliger