Rovviltnemnda  åpner for lisensfelling av to ulver i region 6 i Sør-Trøndelag vinteren 2013/2014. Regionen omfatter hele Sør-Trøndelag samt deler av Møre og Romsdal.

Nemndas vedtak om lisensfelling av ulv er påklaget. Det medfører at det kan komme endringer av vedtaket i forbindelse med klagebehandlingen.

Rovviltnemnda vedtok 28. august felling av to ulver. Lisensfellingsperioden går fra 1. oktober 2013 til 31. mars 2014.

Registrering foregår via internett på Jegerregisteret.

Jegeren skal alltid oppdatert om gjeldende kvote ved å ringe kvotetelefonen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Også ved lisensfelling må jeger ha grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.LES OGSÅ: Her kan du rope ulv

Ethvert skudd mot ulv skal uten opphold meldes til Fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.

Felt dyr skal til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Den som har felt dyret får beholde skinnet. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).