Dette er kunngjort på Doffin.

Dette er utlysningsteksten: Innkjøp av to biler til Fosen Brann og REdningstjeneste IKS. En bil som skal utrustes /forberedes til redningsbil og en bil skal utstyres til bruk som kommandobil for overbefalsvakten. Begge biler skal utrustes innenfor de gjeldene regler for avgiftsfritak for utrykningskjøretøy.