Hun ble innkalt til å møte motpart, Fosenvegene AS, etter at hunikke har betalt for noen av passeringene ved bommen på Krinsvatnet i fjor. ForFosenvegene AS stilte Vegamot AS, selskapet som står for innkrevingen avbompenger ved passering.

Årsaken til at Miller ikke betaler er at hun mener at bommen erulovlig oppført.

- Bommen er ulovlig oppsatt, den står på en plass der den ikkeskulle stå, forklarte Miller.

Hun mener at bommen skulle stått i vegdele ved Krinsvatn.

- Den står ikke der kommunene vedtok at den skulle stå. Man harher på egen initiativ endret kommunenes vedtak der det står Krinsvatn vegdele,og plutselig er dette blitt "fylkesvei", fortalte Miller. Etter møtetpåpekte hun at satsene ville blitt lavere dersom også trafikken mellom Åfjordog Brekstad hadde blitt tatt med i regnestykket.

I forliksrådet fortalte hun at dette ikke er noe hun gjør kunfor sin egen del.

- Jeg gjør det ikke for meg selv. Bommen har delt Fosen og gamleStjørna. Folk sitter på hjem og får ikke besøk av barnebarn og oldebarn lengerfordi småbarnsfamilier ikke har råd til å komme fra Trondheim. Det er ogsåhytter som ikke blir brukt.

Da dette var en meklingssak fikk hun ikke svar på noen avspørsmålene hun stilte. Svaret på konflikten vil bli gjort kjent senere. Millerhar planer om å anke til rettssystemet dersom hun ikke får medhold iforliksrådet.

På tirsdagens meklingsmøte hadde flere møtt opp for å vise sinstøtte til Miller og få besvart spørsmål rundt bommen. De hadde også håpet påat Fosenvegene AS hadde sendt egne representanter. Daglig leder i FosenvegeneAS, Knut Sundet, forteller at det er Vegamot AS som tar seg av slike saker.

- Det er Vegamot som er vår driftsoperatør og som behandler allesaker vedrørende driften, som at avgift ikke er betalt. Jeg som daglig lederkan ikke stille opp i en sånn sak uten å ha blitt innkalt.

Sundet forteller at han forholder seg direkte til Vegamot AS.

- Vi har ikke noe å gjøre med den direkte driften av Krinsvatn.Denne jobben er satt ut til et profesjonelt firma som tar seg av slike saker.Det samme gjelder for ferjestrekningen Flakk-Rørvik hvor vi forholder oss tilFjord 1 og Brekstad-Valset hvor Norled har denne jobben, forklarer Sundet.