Vanvikan Eiendom har fått tillatelse til å bygge leiligheter (Vanvikan Panorama) i Vanvikan med vilkår om tilstrekkelig brannvatndekning før bygget kan tas i bruk. Kravet er 50 liter/s. Dette kravet oppfylles ikke i dag. Byggeprosjekter satt i gang, og Indre Fosen kommune har ikke satt av penger på budsjettet til et prosjekt som vil bedre brannvatnkapasiteten i området.

Vanvikan Eiendom bidrar

Det vil koste om lag fire millioner kroner å øke brannvatndekningen. Vanvikan Eiendom har tilbudt seg å bidra med en million kroner til prosjektet. Rådmannen foreslår at Indre Fosen kommune bidrar med tre millioner kroner.

Kommunens andel finansieres med korrigering av allerede låneopptatte midler.  I henhold til økonomi- og handlingsplan for 2018 ble det tatt opp lån på 17 millioner kroner i år for å dekke bygging av Vanvikan barnehage. Det er også avsatt 18 millioner til barnehagebyggingen i 2019.

Billigere enn antatt

Nye beregninger viser at byggingen av barnehagen vil koste under 20 millioner kroner, og rådmannen ser for seg at det er lite trolig at barnehagebyggingen vil starte i år. Det gjør at de låneopptatte midlene kan brukes på brannvatnprosjektet.

Formannskapet og kommunestyret i Indre Fosen skal behandle saken i sitt møte førstkommende torsdag.