Har satt av penger til ny bru: «Usikkert hvor lenge det vil være forsvarlig»

foto