Det viser en oversikt som VG har utarbeidet.

Brutus

Avisa har fått innsyn i Vegvesenets brodatabase Brutus. Det er gjennomgått data om alle bruer på riks- og fylkesvei, til sammen 16.971 bruer. Med disse dataene som utgangspunkt har avisa besøkt 104 bruer i femten fylker.

SE OGSÅ: * Her kan du finne bru-statusen for din kommune med VGs brobot* Direkte til VG sitt projsekt «De forsømte broene» her

I Fosen er det 170 bruer, hvorav 19 står oppført med alvorlige skader. Det understrekes at rapportene viser status for bruene på det tidspunktet VG fikk innsyn. Det understrekes  at informasjon om alvorlige skader er fra september, og skader kan ha blitt utbedret og nye kan ha blitt oppdaget siden da.

De fleste bruer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år, og en mindre grundig enkelinspeksjon hvert år.

foto
Det er flere bemerkninger til tilstanden for Foss gang- og sykkelbru (t.v.) ved fylkesvei 715 i Skaudalen i Rissa. Foto: Terje Dybvik

Rissa

I Rissa har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 47 bruer.  I rapportene har VG funnet 16 alvorlige skader på seks bruer i Rissa:

Flyta

Lunbekk

Tverrelv

Alsetbrua

Skillvasselv

Foss G/S-bru

Av totalt 47 bruer i Rissa står 44 bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. 44 bruer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen.

Åfjord

I Åfjord har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 46 bruer. I rapportene har VG funnet fire alvorlige skader på fire bruer i Åfjord:

Gilde

Mørre

Pølen

Trømobrua

Av totalt 46 bruer i Åfjord står 43 bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. 43 bruer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen.

Leksvik

I Leksvik har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 27 bruer. I rapportene har VG ikke funnet noen alvorlige skader på bruene i Leksvik. Av totalt 27 bruer i Leksvik står 25 bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinpeksjon innen fristen. 25 bruer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen.

Bjugn

I Bjugn har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 19 bruer. I rapportene har VG funnet alvorlige skader på fem bruer i Bjugn.

LES OGSÅ: Jøssund-brua forfaller: - Armeringsjern stikker opp. Jeg frykter at det ...

Olden

Olderen

Jøssundbrua

Lien

Vassosbrua

Av totalt 19 bruer i Bjugn står samtlige 19 bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. Ingen av bruene har fått enkelinpeksjon innen fristen.

Roan

I Roan har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 17 bruer. I rapportene har VG funnet én alvorlig skade på én bru i Roan:

Tverdalsbrua

Av totalt 17 bruer i Roan står 16 bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. 16 bruer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen.

foto
Straumholbrua ved fylkesvei 715 i Osen har korrosjon på det ene landkaret. – Utbedring av denne skaden er ferdig prosjektert, og vil bli utført i 2018, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen region midt til VG. Foto: Terje Dybvik

Osen

I Osen har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 11 bruer.

I rapportene har VG funnet fire alvorlige skader på tre bruer i Osen:

Nordelv Søndre

Store Holmsundbrua

Straumholbrua

Av totalt elleve bruer i Osen står samtlige elleve bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. Ingen av bruene har fått enkelinpeksjon innen fristen.

Ørland

I Ørland har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 3 bruer. I rapportene har VG ikke funnet noen alvorlige skader på bruene i Ørland. Av totalt tre bruer i Ørland står to bruer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene. Alle bruene har fått hovedinspeksjon innen fristen. To bruer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen.