Brannmannskapene venter på tiltak: – Uredelig

foto