– I årlig grunnleie skulle det betales 25 kroner

foto