Foreslår å legge ned hurtigbåt mellom Trondheim og Kristiansund