– Det hadde vært artig å passere en million før nyttår