Det meste er klart i det siste byggetrinnet til 5,5 millioner kroner. Foto: Snorre Berg

Omgjorde beskjedent bruk med kjøttproduksjon til stort melkebruk. - Jeg har bygd min egen arbeidsplass

I disse dager ferdigstiller Ole Martin Hågård det siste påbygget i et melkefjøs til over fem millioner kroner.   – Jeg har bygd opp gradvis, sier ørlandsbonden.