Høyhuset tar form: – Noe av forsinkelsen regner vi med å ta igjen når tømmerarbeidene starter

foto