Startet med DJ-tjeneste, avfallshåndtering og gartneri. Disse startet opp og gikk konkurs i juli

foto