Inger gjorde sjeldent funn: – Kan vise at det foregikk handel i området