Hjørnesteinsbedriften er konkurs: – Kritisk og alvorlig