Trær sperret vei: Politiet får flere meldinger om glatte veier

foto