Parkerer ulovlig på gang- og sykkelveien: – Syns folk bør skjerpe seg

foto