Satte inn hjelpeapparat etter dramatisk hendelse: – Gjør inntrykk i et stille sentrumsområde