– Trist å se at økonomien skal ødelegge for livsgleden til de eldre