Ifølge Nødvarsel.no er det politiet som sender ut test av nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

– En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, står det på nettsiden.

Tyfonene testes hvert halvår, og skal samtidig som nødvarselet på mobil slår inn, ule over hele landet.

– Nødvarsel på mobil testes både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Fosna-Folket-leser Klara Uthus kommer med en oppfordring til dem som bruker høreapparat. Hun har selv opplevd et nødvarsel i utlandet mens hun hadde i høreapparatet.

– Lyden er veldig høy, intens og ubehagelig når man har høreapparat koblet til telefonen. Man kan heller ikke overstyre det med volumknappen eller lydløs. For å unngå at det skjer, må man koble fra høreapparatet i den perioden, eller sette telefonen i flymodus, sier hun.

Til magasinet Elbil24 forteller seniorrådgiver Henriette Magnussen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at lyd som går rett «i øret» via headset, høreapparat og liknende, skal dempes automatisk for å skåne hørselen.