– Vi ber staten om å gripe inn og avslutte alle saker som rammer reindrift og natur i samiske områder. Respekt for urfolks arealer er godt naturvern, i både Norge og Brasil, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han sier at det er på høy tid at myndigheter og næringsliv tar høyesterettsdommen i Fosen-saken inn over seg.

– Utbygging som hindrer et urfolk i å drive sin tradisjonelle reindrift er i strid med lovverket, sier Gulowsen.

Tirsdag 11. oktober, nøyaktig ett år etter domsavsigelsen, blir dommen markert utenfor Stortinget og i Karasjok.

– Dommen representerer en historisk sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter i Norge som vil få store konsekvenser framover. Vi er skuffet over treig oppfølging av dommen fra statens side. Fosen-dommen legger viktige føringer også for andre saker som rammer samisk reindrift, noe norske myndigheter er nødt til å respektere, sier Gulowsen.