Ordførerkandidat har inntekter fra vindkraftverk: – Dersom vi skulle miste reindriften på Fosen, blir Fosenfjellet fattigere

foto