Fylkesleder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Rune Logstein har gledet seg lenge til denne happeningen.

– Jeg synes det er meningsfullt å gjøre en praktisk innsats for å bli kvitt sitkagran i områder hvor den absolutt ikke bør være til stede. Jeg ser fram til å få mer kunnskap om sitkagran og hvordan man bekjemper fremmede arter, sier Logstein.

Stokkøya Sjøsenter setter så stor pris på å få hjelp til å bli kvitt den fremmede arten at de spanderer mat og overnatting på dugnadsarbeiderne.

– Sitkagran er et fremmed treslag som sprer seg uhemmet i åpent kystlandskap og fortrenger de åpne kystlyngheiene, sier Honorata Gajda, som både er medlem av Botanisk Forening og jobber med naturmangfold på Naturvernforbundets hovedkontor.