Hårberg skole ligger ved innkjørselen til flystasjonen og egner seg, etter manges mening, bedre som lokaler til forsvarets prosjektorganisasjon enn som barneskole. Kommunen har derfor forhandlet med Forsvarsbygg om salg av skolen.

Vil akseptere

– Verditaksten ble satt til 78 millioner kroner, men forhandlingene med Forsvarsbygg stoppet på 65 millioner. Jeg mener vi må akseptere dette tilbudet. Vi kommer ikke lenger med Forsvarbygg. Det er ferdigforhandlet, slår ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) fast.

Saken skal avgjøres i kommunestyret 22. august.

Å bygge en ny skole vil koste adskillig mer. I 2009 åpnet Ørland kommune en ny ungdomsskole som kostet 95 millioner kroner. Mange mener derfor at en ny barneskole vil koste opp mot det dobbelte av de 65 millionene som Forsvaret er villige til å gi.

– Målet for oss må være å få gapet mellom et nybygg, og salget av den gamle, til å bli så lite som mulig. Ørland kommune er nokså gjeldsbelastet fra før, sier Grøntvedt.