FrP i Rissa mener forskriften om motorferdsel i utmark og vassdrag og luftfart fra 1988, er moden for revidering.

Blant annet står det i forskriften at "Ved bruk av motorfartøy på Botnen gis ingen begrensning på motorstørrelsen. På Storvatnet tillates ikke brukt motorfartøy med større motorkraft enn 5 HK. På alle andre vassdrag og sjøer uansett størrelse er bruk av motorfartøy forbudt uten særskilt tillatelse".

- Dette punktet i forskriften oppleves utdatert og uforståelig for mange av innbyggerne i Rissa. Begrensningen på fem hk på Storvatnet framstår som merkelig og respekteres ikke av et flertall av de som benytter fritidsbåt i vannet. Bakgrunnen for begrensningen er uklar, muligens er det tenkt støyredusering, men en båt på fem hk går saktere og bråker mye lenger over tid i et område, enn en med større motor står det i interpellasjonen som ble lagt fram i siste kommunestyremøte. Forslaget til endring av forskriften er underskrevet Tormod Overland, Rissa FrP.