Det andre stoppestedet under Fosna-Folkets lesertur på dag to gikk til det naturskjønne Modum, et uanselig dalføre nordom Drammen et sted.

I storhetstida til Blaafarveværket ble bedriften sett på som en foregangsbedrift i verdenssammenheng når det gjaldt sosiale rettigheter for arbeidere. Denne utviklingen skjedde under den private stordriften da verket ble ledet av Benjamin Wegner. Som en kuriositet kan nevnes at politimannen Rolf Benjamin Wegner er en etterkommer av industrilederen.

Reisefølget av fosninger fikk fortalt stedets historie av en meget engasjert og innsiktsfull guide. Hun fortalte også om stedets historie etter at industrieventyret var over. Modum har siden Munchs tid vært et samlingssted for kunstnere. Med sin særpregede natur med spor etter gruvedrifta, bindingsverksbygninger fra den saksiske gullalderen og spennende historie er stedet vel verdt en avstikker når en er på de kanter. Her får en handlet mat og det er høve til å få med seg glass og stentøy med koboltblått.