Rådmann Michael Momyr leverte som kjent sin oppsigelse i torsdagens møte i kommunestyret. Momyr pekte på flere årsaker til beslutningen, deriblant manglende tillit fra politikerne. Ordfører Jan Helge Grydeland sier beskjeden kom uventet.

- Jeg visste at han var sliten, blant annet på grunn av høyt arbeidspress. Men oppsigelsen hadde jeg ikke forventet. Det skal sies at Michael har opptrådt ryddig i saken, og vi respekterer selvsagt beslutningen hans, sier ordføreren.

- Hvordan oppfatter du tilliten hans fra politikerne?

- Personlig har han hatt min fulle tillit fra dag en. Jeg har heller ikke inntrykk av noen generell mistillit fra det politiske milljøet. At man kan være uenige om saker er derimot ikke uvanlig i en kommune. Jeg tar likevel oppsigelsen til etterretning, og takker for jobben han har gjort i Roan, sier Jan Helge Grydeland.