Fra da av blir vegen åpen for trafikk i en kjøreretning av gangen forbi arbeidsområdet. Lysregulering blir satt opp, opplyser Statens vegvesen.

Rutetrafikk slipper gjennom

Det foregår fjellsikringsarbeid langs fylkesveg 715 ved Mørrevatnet og ved Mørreaunet i Åfjord kommune. Arbeidet startet onsdag 3. mai. Vegen er stengt mens det pågår fjellrensk. Arbeidet foregår mellom kl. 7 og kl. 19. Hver hele time vil det bli åpnet for gjennomkjøring for trafikken, men ellers er det stengt. Årsaken til at vegen må stenges for trafikk er at det foregår fjellrensk og stein vil rase ned på vegen og i grøftekanten. Busser i rutetrafikk vil bli fulgt gjennom anleggsområdet og slipper å vente til den neste hele timen.

Det foregår ikke arbeid på kvelds- og nattestid og på søndag, og da er vegen åpen for trafikk som vanlig.

- Beklager ulempene

Når fjellrenskingen er ferdig i starten av neste uke , starter mannskapet bolting av fjellet, og under dette arbeidet blir det satt opp lysregulering med passering forbi arbeidsstedet, med minst mulig ventetid for trafikantene.

Det vil foregå fjellsikringsarbeid flere steder på Fosen i løpet av våren og sommeren. Når fjellsikringsarbeidet er ferdig på fylkesveg 715 vil det starte på fylkesveg 32 Stokksund - Harbak i Åfjord kommune, og så på fylkesveg 717 ved Rørvik i Rissa kommune og til sist på fylkesveg 718 ved Hasselvika i Rissa kommune, opplyser byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.

- Vi beklager ulempene vegstengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge vegene mens det pågår fjellrensk. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier Pesut i ei pressemelding.