Datoen er satt til 31.august da Bjarne Håkon Hanssen setter av tid til både Fosen Distriktsmedisinske senter (Fosen DMS) på Brekstad og Hysnes HelseFort i Rissa.

Knut Ring er glad for at det endelig skjer etter at han i lengre tid har vært svært opptatt av å vise fram Fosen DMS til ministeren, spesielt fordi senteret har vært en nasjonal modell i arbeidet med Samhandlingsreformen som ble presentert for noen uker siden.

Forsidefoto: Øystein Eian

KNUT RING og Jorodd Asphjell gleder seg over at det endelig blir besøk.