30.januar, scramble 12:59En skigåer hadde sklidd i fjellet nedenfor toppen av Snøtinden, Møre og Romsdal, og tok ikke sjansen på å gå videre. Vi heiste personen opp uten problemer, selv om det var ugunstige vindforhold og mye turbulens. Vi leverte så skigåeren til lensmann og vi returnerte Ørland.

01.februar, scramble 12:24Luftambulanse fra Meråker til Levanger.

01.februar, scramble 18:10Luftambulanse fra Mausund til Trondheim.

02.februar, scramble 08:13Vi fikk inn en melding om at en person hadde fått hjerteinfarkt på Hitra. Vi møtte ambulansen ved Hitratunnelen, lastet ombord pasienten og fløy vedkommede til Trondheim.

02.februar, scramble 19:05Person med hjerteinfarkt på Hitra. Vi møtte nok en gang ambulansen ved Hitratunnelen, lastet ombord pasienten og fløy inn til Trondheim.

03.februar, scramble 09:10Mottok scramble på person gjennom isen ved Steinkjer. Endel skyer og tåke gjorde at vi måtte fly via Verrabotn. Underveis mottok vi informasjon om at det var to personer som hadde falt gjennom isen. Etterhvert ble vi informert om at de var berget og sendt med ambulanse til legevakt. AMK Sør-Trøndelag ga oss beskjed om at vi kunne returnere Ørland. På radio hørte vi at to brannmenn som hadde hjulpet til under redningsaksjonen også hadde falt gjennom isen, slik at vi fortsatte mot skadested. Da vi kom til skadestedet var brannmennene berget på land og de to opprinnelige pasientene på legevakten i Steinkjer. Grunnet kraftig nedkjøling på den ene fløy vi inn til Steinkjer og tok denne pasienten med til Levanger sykehus.

03.februar, scramble 10:50Mottok scramble på person på Follafoss Bruk som hadde fått et lodd på 1-2 tonn over beina. Vi fløy rett inn til skadested hvor lege og redningsmann stabiliserte pasienten før vi lastet ham ombord. Pasienten ble fløyet inn til Levanger sykehus og vi returnerte deretter Ørland.

03.februar, scramble 14:10Luftambulanse fra Lysøysund til Trondheim.

04.februar, scramble 07:09Vi fikk melding om at en 62 fots båt hadde gått på grunn ved Stadt, med 4 menn ombord. Vi lastet ombord lensepumper og fløy langs kysten ned til posisjonen. Klokken 08:28 var alle 4 berget ut av havaristen. Vi ankom havaristen kl 08:53 og sirklet der 5 min for å forsikre oss om at situasjonen var helt avklart. Vi fløy deretter til Vigra og fylte drivstoff før vi returnerte Ørland.

04.februar, scramble 20:35Vi fikk scramble på overføring av pasient med hjerneblødning fra Ålesund til Trondheim. Luftambulanse kunne ikke fly grunnet dårlig vær. Vi fløy ned til Ålesund flyplass og fikk pasienten lagt i narkose og løftet personen ombord. Deretter fløy vi pasienten til Trondheim og vi returnerte Ørland.

05.februar, scramble 20:08Mottok scramble på to personer som var savnet i Verdal sentrum. Vi fikk oppdraget for å søke i elveområdet. 12 minutter etter at vi tok av fikk vi beskjed om at begge var funnet i god behold. Vi returnerte til Ørland.

05.februar, scramble 22:20Mottok scramble på nødrakett som var observert over øya Allmeningen utenfor Roan. Vi sjekket alle øyer og skjær i området uten resultat. Søksforholdene var gode. Etter å ha søkt gjennom området kontaktet vi HRS som kansellerte oppdraget. Vi returnerte til Ørland.

06.februar, scramble 10:15Overføring av pasient fra Trondheim til Molde.

06.februar, scramble 22:09Mottok scramble på nødrakett som var observert fra Nordbutvika øst for Leka. Raketten var sett i retning Sklinna fyr. Vi kontaktet melder via satelitt telefon og fikk presis informasjon om retning raketten var observert i og høyde over havet. Vi søkte i området mellom melder og Sklinna fyr uten å finne noen i nød.

07.februar, scramble 04:40To personer ble fraktet fra Storfosna til Trondheim etter en trafikkulykke hvor en bil var involvert.

07.februar, scramble 17:40En person i Follafoss hadde observert et blinkende lys i Beitstadfjorden mellom Follafoss og Steinkjer. Vi søkte i fjorden og kunne ikke finne annet blinkende lys enn en fyrlykt på et nes på Inderøya. Vi avsluttet søket og returnerte til Ørland.

08.februar, scramble 16:46Overføring av pasient fra Ålesund til Trondheim.

08.februar, scramble 22:00Oppdraget var å overføre pasient fra Namsos til Trondheim. På grunn av snøbyger ba vi om at transport ble startet mot Steinkjer. Vi befant oss i Trondheim på det tidspunktet og hadde akkurat avsluttet et annet oppdrag, så vi måtte fly inn til Værnes for å etterfylle drivstoff. Legen vår tok kontakt med rekvirerende lege og da tidsbesparelsen ville bli minimal ved bruk av helikopter, ble det avgjort at pasienten skulle transporteres med bil helt til Trondheim.

09.februar, scramble 13:01Fartøyet ”Bulk Star” tok inn vann nord for Frøya. SAR helikopteret fra Heidrun, ”Helibus 60 resque”, var på vei mot båten samtidig som oss. Vi avtalte at Helibus skulle holde seg i beredskap i nærheten mens vi startet oppheising av de fire personene som befant seg ombord. Da vi ankom, lå fartøyet lavt i sjøen og vi skjønte at fartøyet ville synke om kort tid. Styreline ble levert på båten, men mannskapet ombord brukte tid på å forstå hensikten med linen. Redningsmann ble heist ned på dekk og han tok med seg to personer opp i heisen. Da oppheisingen startet pådro redningsmann seg en skade i armen. Noen meter under helikopteret sviktet heisen og reserveheis ble brukt for videre heising. Båten fikk raskt slagside og gikk under mens første runde med heising ble gjennomført. De to som var igjen på båten havnet i sjøen. På grunn av våre begrensinger med skadet redningsmann og heis overlot vi oppheising av de to som lå i sjøen til ”Helibus 60 resque”. Vi avventet i området til de to var heist opp før vi returnerte Ørland.

09.februar, scramble 15:39Overføring av pasient fra Ålesund til Trondheim.

Stian Sæther

330 skv avd Ørland