Kommunestyret i Bjugn vedtok i desember i fjor å innføre eiendomsskatt på private boliger og fritidsboliger i tillegg til næringseiendommer.

Det er innleide inspektører og en opprettet sakkyndig nemnd på fire som sammen skal besøke, inspisere og verdivurdere alle eiendommene som ikke ligger i listene til Skattemyndighetene. Det utgjør om lag 1600 eiendommer.

Økonomisjef Geir Aune i Bjugn kommune sier at «Trondheimsmodellen» er den metoden som er blitt valgt for å vurdere verdien av privatboliger, og er ment å gi best mulig likebehandling i vurderingen.

- Takseringen vil foregå ved en utvendig inspeksjon av eiendommene, og en eventuell oppmåling av bruksarealet til bygningene. Boligeiere vil få muligheten til å delta ved inspeksjonen dersom de ønsker det, sier Aune, og påpeker at et informasjonsskriv blir sendt i posten til innbyggerne i disse dager.

En egen klagenemnd vil håndtere eventuelle klager på eiendomsskatten som vil komme inn i løpet av nyåret.

Aune opplyser om at inspektørene tar sikte på å oppsøke eiendommer i kommunen fra 13. juli til midten av september.

Få med deg siste nytt fra Fosen? Følg Fosna-Folket på Facebook.