I innstillingen står å lese at man skal foreslå at kommunestyrene vedtar Åfjord som navn på den nye kommunen, og at kommunevåpenet blir Roans med de tre ternene.

Vil stemme for Bjørnør

Ole Håvard Krogfjord (Sp) i fellesnemnda fra Roan, vil stemme for at Bjørnør må bli navnet på nykommunen.

– At man velger ett av navnene på to som skal slå seg sammen er ingen god start. Nord-Fosen er heller ikke noe godt forslag, så jeg vil stemme for Bjørnør. Det er også i samsvar med folkemeninga i Roan.

– I Osen er det delte meninger om at Bjørnør skal bli navnet på en kommune de ikke vil bli en del av …

– Ja, jeg er klar over det, men opprinnelsen ligger mye i et lensmannsembete og kirkesokn med opprinnelige hovedseter i Roan.

– Vil eventuelt Åfjord være et kommunenavn å leve med?

– Ja, det er ingen umulighet, men det er som sagt ingen god start på samarbeidet, sier Ole Håvard Krogfjord.

foto
Jan Birger Sandmo (Sp) går for også for Bjørnør. Foto: Terje Dybvik

– Ingen kommentar

Partikollega Jan Birger Sandmo (Sp) i Roan deler Krogfjords betenkeligheter.

– Bjørnør er det beste forslaget som ligger der, og representerer en god fellesstart for en ny kommune. Jeg vil gå for det. Det vil aldri bli til at jeg sier at jeg kommer fra Åfjord i det daglige, hvis det blir flertall for det. Det er helt sikkert, sier Sandmo.

Per Bremnes (KrF), også han Roan-medlem av fellesnemnda, vil ikke bli sitert på noe angående denne saken før den blir behandlet torsdag.

foto
Per Bremnes (KrF) vil ikke kommentere saken. Foto: Terje Dybvik