Beklager at militært kjøretøy sperret fylkesveien i fem timer

foto