- Nå har vi brukt 25-30 millioner kroner på arbeidet med sammenslåingen av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen kommune. Vi har lojalt gjort det vi ble bedt om fra sentralt holde. Så får vi beskjed, dagen før vi flytter inn i huset, at det skal rives, illustrerer Fagervold det som nå skjer.

Han påpeker at det ikke er gitt noen lovnader om gulrøtter om politikerne i Fosen sier ja til en stor-kommune.

Drømmeliste

- Hva med villighetserklæringen fra alle rådmennene?

- Det foreligger ei drømmeliste ja. Hensikten med den må jo være å lokke noen. Villighetserklæringen er ikke verd papiret den er skrevet på. Det er ingen som har myndighet til å innfri forventningene fra Fosen. Den betyr ingenting.

Fagervold mener at indre og ytre Fosen aldri har hatt tradisjon for godt samkvem. Og om Fosen blir slått sammen til én kommune mener han det uansett vil bli en kommune med to deler, indre og ytre.

- Vi vender oss mot Trondheim. Der er det mer å hente. Det blir en skikkelig smell for Indre Fosen kommune om det blir flertall for en stor-kommune, mener han.

Kommunesenter

Fagervold tror heller ikke på at det ved en sammenslåing blir tre likestilte senter.

- Det blir ett. Og det blir Brekstad, slår han fast.

- Hvorfor mener du det?

- Brekstad er mer kjent utenfor Fosen enn resten av sentrene i Fosen.

Pensjonistpartilederen mener at en bruforbindelse over Trondheimsfjorden blir en enklere sak å få til dersom Indre Fosen kommune står alene, enn om det blir én felles Fosen-kommune.

- Mange påpeker at det blir enklere å få den med én stor-kommune, men jeg er ikke enig i det. Dessuten står det ingenting om bru over Trondheimsfjorden i villighetserklæringen. Det står bru over Stjørnfjorden og fjordkryssing av Trondheimsfjorden. Det har vi da allerede i dag! Med ferje, avslutter Harald Fagervold.

Svært positive

Daniel Lyngseth Fenstad håper på ja til én kommune. Foto: Christina Gjertsen

Hos den yngre garde derimot er meningene og forventningene helt motsatt. Daniel Lyngseth Fenstad (H) er yngste representant i kommunestyret i Rissa. Han er ikke i tvil om at han skal stemme ja til én Fosen-kommune.

- Jeg er glad for at rådmennene går inn for at Fosen samles i 2022. Det er riktig retning for fremtida, sier Fenstad.

- Nå som vi har muligheten bør vi legge interne stridigheter til side og heller fokusere på å gjøre Fosen-regionen så sterk som mulig. Som Trøndelags nest største kommune vil vi ha mye større muligheter til og for eksempel få overført flere oppgaver fra fylke og stat og bygge bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Han påpeker at han ikke er den eneste av den kommende generasjonen som mener en sammenslåing er riktig. Også lederen i Unge Høyre i Rissa, Theresa Schei Øverland, er klar i sin mening

- Jeg håper Høyre i både Rissa og Leksvik lytter til oss i Unge Høyre og stemmer for Fosen kommune. Saken er godt utreda og har en bred faglig begrunnelse, det er få gode argumenter mot en storkommune, mener hun.

Leder i Unge Høyre, Theresa Schei Øverland Foto: privat

-Jeg ser ikke at det at prosessen med Indre Fosen ikke er ferdig skal være et problem. Jeg ser det heller slik at vi kan bidra med masse erfaring og kompetanse inn i en ny kommunesammenslåing, sier Theresa Schei Øverland.

Avventende

Hva resultatet fra representantene i Rissa blir under torsdagens møte er vanskelig å spå. Mange vi har vært i kontakt med sier de vil avvente med svaret til de har hatt gruppemøter innad i egne partier.

Odd-Arne Sakseid (KrF) er imidlertid klar på at han har bestemt seg for å stemme nei.

- Jeg ser for meg én Fosen-kommune en gang i fremtiden, men ikke nå. Kanskje i 2025 eller enda senere. Dette trenger å modnes, og sammenslåingen til Indre Fosen kommune er et steg på veien, sier han.

Rune Schei (H) tror mange kan se for seg én felles Fosen-kommune i høyregruppa i Rissa kommunestyre. Gruppa har åtte av de 23 representantene.

- Jeg mener noen momenter må på plass først. Vi må få noen garantier som må ligge til grunn, sånn som bru over Stjørnfjorden, bru over Trondheimsfjorden, og lik arbeidsgiveravgift. Kanskje er en sammenslåing nå for tidlig, jeg vet ikke, sier Schei.

Lederen for Arbeiderpartigruppa, Per Kristian Skjærvik, sier partiet først og fremst skal ha medlemsmøte for å involvere alle medlemmene, og også høre hva innbyggerne mener på det åpne folkemøtet mandag kveld, før de gir et klart svar på hva de vil stemme.

SVs Per Brovold er klar på at han svarer nei.

Senterpartiet samler også troppene mandag kveld for å diskutere saken. I følge varaordfører Liv Darell er medlemmer fra alle Sp-lagene i Fosen-kommunene invitert til møte der også fylkesrepresentanter deltar.