Vil bygge 14 leiligheter her. Fylket krever at gangbru er på plass før noen får flytte inn