Deltakerne på turen opp til Kjerringklumpen i Leksvik søndagfikk se et noe uvanlig værfenomen. En skypumpe utviklet seg i skylaget påhimmelen i retning Skaugdalen.

En skypumpe er lillebroren til tornadoen. Den oppstår i samme værsituasjonsom en tornado, og det er ikke uvanlig at det skjer i samband med tordenskyer.Tordendrønnene kunne høres fra den retningen skypumpen viste seg. Men de 200personene som hadde tatt turen til Kjerringklompen slapp unna både skypumpen ogtordenværet med påfølgende regn.